Sabtu, 24 Oktober 2015

JAWARA

(BACA HEULA SAACAN SEURI)
 
Aya sakumpulan preman nu keur ngamuk di pasar sepi, kabeh lapak padagang beak di acak acak bin di awut awut ku preman preman eta.
Kabeneran pisan pas poe harita JANG HASAN keur indit balanja kapasar jeung kabogoh batur.
Singkat carita, Para pedagang kur bisa pasrah ninggali lapakna di burak barik ku prema preman eta,  da eta teu disangka ku gagahna JANG HASAN nyeuleunteung nyampeurkeun preman preman nu keur ngaramuk, da hayang kapuji ku kabogoh batur tea bari susuganan kahareupna bisa jadi kabogoh manehna. 

" EREUN EREUN EREUN !! "
corowok JANG HASAN

" Atos aa atos !! "
Cawad kabogoh batur tea

" Cicing neng, TUMAN !! "
lanjut JANG HASAN

Preman preman nu keur anteng ngamuk harita keneh eureun ngamukna terus daratang nyampeurkeun JANG HASAN nu keur melak cangkeng. 

Preman :
" Saha maneh ??
  Wawanianan !!
  Teu nyaho arurang saha ?? "

JANG HASAN :
" Aing Hasan !!
  Rek naon maneh ngaramuk dipasar
  Eweuh kawarani pisan,
  Sok mun arek madeup jeung urang
  Ayeuna keneh !! "
(siap masang kuda-kuda)

Preman preman eta rada mundur ninggali kawanina JANG HASAN nu beuntreung kacida,
bari cing hararewos..

Preman :
" Wah sigana ieu lain sajelema-jelemana
  Wani ka arurang nu keur nyareupeung
  Bedog kieu, pasti ieu mah jawara
  Katinggali namah
  Tungguan weh,
  Geus bongoh urang sikat ku lobaan "
(sangka maranehna)

JANG HASAN :
" Naha ngajaredog ??
  Teu wani hareupeun ??
  Sok atuh uing rek nukang bisi teu wani
  mah "
(tegesna)

Teu kungsi lila JANG HASAN malik tukang nonggongan, preman preman eta sing maresatkeun bedog terus di karadekeun kana awak JANG HASAN.

Preman :
" Tahhhhhh geningggggg
  Sok sikat sikat sikat !! "

(PUK !! PEK !! PUK !! PEK !! PUK !! PEK !!)


Sementara JANG HASAN cicing ngabedeuga teu uget uget acan.
Geus aya sa jam na ngagulung JANG HASAN preman preman eta mundur ngajauhan 

JANG HASAN :
" Enggeus euy ?? "

Preman preman rareuwas kacida reuwas na, ngadangu JANG HASAN bisa nanya keneh.
Bari ngadarareg deg preman preman eta nembal berjamaah. 

Preman :
" Parantos kang !! "
  (ngadak ngadak ngomong na
  Laleumeus)

JANG HASAN :
" Heeuh atuh
  PAEHHHH AING ai kitu mah "

Geletuk JANG HASAN tisungkruk kahandap. 

Preman :
" eeeeehhhhh sigeloooooooo
  Alakah paeh, teu baleg pisan "

Dibawalah JANG HASAN ka Rumah Sakit terdekat ku pedagang.
Teu tulus weh menangkeun kabogoh batur teh. 

TAMAT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar