(TOS) Bahasa Sunda

MIMITIAN :


Kahiji simkuring ngucapkeun hatur nuhun luhur kasumpingan na di blog anu kalintang pisan basajan anu kuring haturan ieu, dina blog ieu simkuring nyalira nyaeta salaku nu ngokolakeun sarta nu nulis artikel.  neda pangngapunten lamun aya keneh seueur kakirangan ti blog ieu sarta simkuring minangka nu ngokolakeun sadar pisan leres bade perkawis ieu,alangkah gumbira sarta bingah na simkuring lamun aya diantara wargi,rerencangan sarta rencang anu mikeun kritik sarta bongbolongan anu ngawangun demi kamajuan blog anu simkuring haturan kelola ieu hususna demi kamajuan sadaya.

luyu kalawan paripaos urang sunda,yaktos :

1) SILIH ASIH

2) SILIH ASUH

3) SILIH ASAHTUJUAN :


tujuan simkuring midamel blog ieu teh ngan kanggo saukur hiburan semata,mugi-mugi kalawan kitu kaayaanana blog ieu iasa barobah kaayaan rerencangan kanggo ngalesotkeun kacape sanggeus urang rutin ngajalankeun aktivitas sapoe-dinten.

sarta tujuan simkuring anu sanes nyeta,kuring palay miara sarta melanggengkeun budaya NALIKA SUNDA anu kiwari mimiti kapopohokeun,cacak ngan dina wangun sediaan anu basajan sepertos DONGENG-DONGENG anu simkuring haturan ieu.

artikel anu aya didalam blog ieu teh karangan simkuring nyalira sarta aya oge sababaraha artikel karangan kenging ti pihak sanes anu kuring cobi sajikan balik TINANGTU kalawan pamasihan merek dagang katerangan supados nu datang tiasa ngabedakeun na kalawan gampil.

sarta ieu mangrupa wangun RASA AJEN simkuring ka kenging karya batur supados henteu lumangsung kesalah pahaman atawa perkawis perkawis anu henteu dinginkeun anu tiasa ngarugikeun pihak-pihak anu patali di jeronaATURAN :


1) Kalawan gumbira pisan manah simkuring ngijinkeun ka nu datang anu palay menyajikan balik artikel anu aya didalam blog ieu,NANGING kalawan catetan dina saban penyajian kedah ditulis oge anchor text anu tangtos sepertos conto :

- artikel ieu dicokot ti blog BABARAKATAKAN.BLOGSPOT.COM

atawa,

- asal : BABARAKATAKAN.BLOGSPOT.COM


2) simkuring parantos nyadiakeun laman komentar supados nu datang iasa mikeun kritik sarta bongbolongan atawa ngan saukur menyapa KALAWAN catetan komentar henteu kaangseu RASISME.

Lamun aya,simkuring salaku nu ngokolakeun NGABOGAAN HAK ngakategorikeun komentar kasebat kalayan komentar SPAM.


3) inti ti naon anu parantos simkuring eceskeun diluhur nyaeta BEBAS NANGING SOPAN , cing jadi tamu anu sopan sepertos sipat urang sunda awit anu SOMEAH.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar